top of page

Renovering &
ombygning

Fungerer jeres bolig ikke optimalt eller har du brug for mere plads? Jeg er dine drømmes kreative smed og jeg hjælper dig med at se mulighederne!

Et hjem skal fungere og der skal være plads til alle. Vi har brug for rum til leg, rum til ro, rum til mad og rum til aktivitet.

Rum der inspirerer og får os til at føle os hjemme.

Jeg hjælper jer med alt fra simple idéer og skitser, til udarbejdelse af konkrete planer, som I søge byggetilladelse med.

1. møde

Vi går huset igennem sammen, snakker budget og forventningsafstemmer. Jeg undersøger relevante myndighedsbestemmelser, og opsummerer jeres ønsker og rumbehov .

Mødet danner grundlag for formulering af et konkret tilbud.

Book en uforpligtende samtale og lad os se på jeres udfordringer og snakke om jeres ønsker, drømme og behov.

Samarbejde Tegnesalonen Bornholdt_edited.jpg

2. Skitseforslag

Et skitseforslag er, hvor jeres projekt tager form og designet udvikles. Skitseforslaget illustrerer drømmen.

 • Gode skitser skaber høj værdi i det færdige byggeri

 • Det er i skitsefasen, at grundlaget for husets idé, oplevelser og funktionalitet skabes

 • Omkostningen til skitserne er lav i forhold til den samlede byggesum

 • Et godt idegrundlag giver bedre og ofte billigere løsninger, når boligen skal færdigtegnes.

Et skitseforslag indeholder

- inspirationer og materialer

- 3D visualisering

- plan og facader

- evt. et økonomisk overslag for byggeriet

Skitseforslaget godkendes af jer og I modtager forslaget digitalt.

Skitseforslag kan ikke bruges til at søge byggetilladelse med, men kan bruges til forhåndsgodkendelse hos kommunen.

I kan her vælge selv, at gå videre med projektet, eller gå videre til myndighedsbehandling, i samarbejde med mig.

Skitseforslag - Tilbygning og uderum16.jpg

3. Myndighedsprojekt

Når skitseforslaget er på plads og godkendt af bygherre, er næste skridt i realiseringen, at udarbejde myndighedstegninger, som er en del af grundlaget for at ansøge kommunen om byggetilladelse.

I denne fase indgår normalt eksterne ingeniører til dokumentering af projektets bærende konstruktioner, energiramme og evt. brandforhold. Derudover skal der evt. tilkobles en ekstern kloakmester.

Min ydelse indeholder ikke ovenstående dokumentation, men jeg koordinerer gerne samarbejdet med faste ingeniører eller samarbejdspartnere. 

 

Et myndighedsprojekt indeholder

Tegningssæt i pdf-format, indeholdende relevante mål i forhold til myndighedskrav, samt overordnet beskrivelse af konstruktionsopbygningerne med beregning af u-værdier (isoleringsevne).

 • Oversigtsplan

 • Plantegninger

 • Snittegning

 • Facadetegninger

 • Ansøgning via Byg og Miljø portalen
   

Der kan være behov for at tilpasse et myndighedsprojekt. Hvor mange gange det er nødvendigt, er forskelligt.

Byggeansøgning

4. Hovedprojekt

Når kommunen har givet byggetilladelse, og de økonomiske forhold, som fx. byggelån er drøftet med banken, er der i princippet grønt lys for et byggeprojekt og et hovedprojekt kan udarbejdes.

 

Et hovedprojekt skal først og fremmest være et klart og entydigt tegningsmateriale, med en detaljeringsgrad, så entreprenør og håndværkere kan bygge efter det.

Et hovedprojekt indeholder

 • Situationsplan

 • Plantegninger

 • Fundaments og afløbsplan

 • Spær plan

 • Facadetegninger

 • Snittegninger og detaljetegninger

 • Energiberegning

 • Ingeniørberegninger m. statisk rapport

 

Arbejdstegninger og beskrivelser efter aftale og afhængig af projektets konstruktive opbygning mv. 

Det anbefales, at omfanget af arbejdstegninger aftales med håndværkerne for at undgå unødvendige tegninger

Hovedprojekt
bottom of page